1.2% Parama

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu galite teikti paramą deklaruodami pajamas. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 1.2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai. Skirkite šią paramą VšĮ "Programuotojai", kuri rūpinasi programuotojų bendruomenėmis. Surinktos lėšos bus skiriamos progamuotojų susibūrimų, konferencijų ir kitokio tipo renginių organizavimui, bei su tuo susijusiai veiklai vykdyti.

Paramos skyrimas

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 naujausia versija) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

  • Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 303307623

Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai).