2% Parama

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu galite teikti paramą deklaruodami pajamas. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai. Skirkite šią paramą VšĮ "Programuotojai", kuri rūpinasi programuotojų bendruomenėmis. Surinktos lėšos bus skiriamos progamuotojų susibūrimų, konferencijų ir kitokio tipo renginių organizavimui, bei su tuo susijusiai veiklai vykdyti.

Paramos skyrimas

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 2versija):

  1. Elektroniniu būdu adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/;
  2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;

Prašymo blankus (forma FR0512 04 versija) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose, teritoriniuose jų skyriuose arba parsisiųsti iš čia.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

  • Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 303307623

Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai).

Nedelskite, nes prašymai priimami tik iki gegužės 1 d.